Сургалтыг дэмжих хэрэглэгдэхүүн - Сургалтын цахим орчин - Аргазүй материал

  Багшийн мэдлэгийн санд


  Багш нарын мэдэж байх цахим хаягууд
  http://www.itpd.edu.mn БМДИ-ийн үндсэн вэб хуудас
  http://etd.edu.mn Боловсролын технологийн хөгжлийн сан
  http://urchadvar.itpd.mn/ Ур чадварын уралдааны цахим хуудас
  http://teacher.sur.mn Багшийн хөгжил портал

  www.meds.gov.mn  – БШУЯ
  nom-hutulbur.mn – Ном хөтөлбөр
  aviyas.mn – Авъяас хөтөлбөр
   http://www.hicheeliin-sudalgaa.mn Багшлахуйн арга зүй, хичээлийн судалгааны вэб
  https://www.facebook.com/itpdMongolia 
  www.read.mn – цахим номын сан
  www.laptop.gov.mn – Хүүхэд бүрд компьютер төслийн веб
  https://twitter.com  @itpdMongolia
  info@itpd.edu.mn – БМДИ-ийн цахим шуудангийн хаяг
   гэх мэт вэб хуудсууд байдаг байж билээ. Сүрэнчимэг үүрэг гүйцэтгэгч ирж самраад ихэнх нь үгүй болж дээ.


  Үзсэн тоо:21472
  Багшийн цахим хаягууд.pptx»