Хими - 9-р анги - Хичээлийн агуулга

  : БОДИСЫН ТӨЛӨВ Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр


  СЭДЭВ: БОДИСЫН ТӨЛӨВ

  ХАМРАХ ХҮРЭЭ: 9-р анги

  ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА: 40 минут

  ЗОРИЛГО: Бодисын төлөвүүд тэдгээрийн ялгааг түүнийг бүрдүүлж байгаа жижиг хэсгийн шинж чанар, хоорондын зай, хөдөлгөөн, потенциал ба кинетик энергээс хэрхэн хамаардгийг судалж нотлох

  ЗОРИЛТ:

  • ¨Бодисын төлөв байдлыг амьдрал дээрх жишээгээр тайларлах, бодисын 3 төлөвийн жишээ гаргах, таамаглах
  • ¨Бодис өөр өөр төлөвт орших шалтгааныг судлах
  • ¨Бодисын төлөв нь юунаас хамаарахыг химийн шинжлэх ухааны үүднээс түүнийг бүрдүүлж буй жижиг хэсэгтэй холбон тайлбарлаж нотолгоо гаргах
  • ¨Хатуу шингэн хийн байдалтай бодисын төлөвийг молекул зинетикийн онолын үүднээс тайлбарлаж амьдрал дээрх жишээгээр баталгаажуулах


  Үзсэн тоо:10364
  ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ 2.docx»