Газарзүй - 12-р анги - Хичээлийн агуулга

    Байгаль орчин ба нийгэм    Үзсэн тоо:1332
    12 байгаль.ppt»