Багш, ажилтны ажлын байрны мэдээлэл үзэх мэдээллийн сантай боллоо.    Сургуулийн өмнөх болон Ерөнхий боловсролын байгууллагын багш, ажилтны ажлын байрны сул орон тоо, ажил хайж буй багш нарт зориулагдсан мэдээллийн систем ашиглалтад орлоо. www.el.itpd.mn


    11/9/2016 2:12:24 PM