“Мультимедиа программ хангамжийг сургалтад хэрэглэх, хөгжүүлэх нь” уралдааны бүтээлээс  Нэгдүгээр байр эзэлсэн бүтээл

  Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
  Хичээлийн хөтөлбөр: Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр
  Хичээлийн хөтөч: Чийдэн асаацгаая

  Хоёрдугаар байр эзэлсэн бүтээл

  Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
  Хичээлийн хөтөлбөр: Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр
  Хичээлийн хөтөч: Гүйдэл эсэргүүцлийн хамаарлын график  Гуравдугаар байр эзэлсэн бүтээл


  Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн
  Хичээлийн хөтөлбөр: Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр
  Хичээлийн хөтөч: "Хачиртай талх бэлтгэх"

  Мультимедиа программ хангамжийг сургалтад хэрэглэх, хөгжүүлэх нь” үндэсний уралдаан энэ жил 8 дах удаагаа уламжлал болон амжилттай явагдаж өндөрлөлөө.

  Уралдааныг МБУСургууль ивээн тэтгэж, МБУС-ийн Мэдээлэл зүйн тэнхим амжилттай зохион байгууллаа. 

  11/9/2016 2:10:56 PM