Профайл  Еркегүл

  Бахытжан

  Эмэгтэй

  Erka_zamka@yahoo.com

  94441944

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - Өлгий 1-р ахлах