Профайл  Дэлэг

  Цогтбаатар

  Эрэгтэй

  deleg33@yahoo.com

  99950935

  Баянзүрх дүүрэг - Баянзүрх 33-р сургууль