Профайл  Жамила

  Хадалхан

  Эмэгтэй

  Jamyla@yahoo.com

  94174964

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - Өлгий 1-р ахлах