Профайл  Дэлгэрнаран

  Мөнхбаатар

  Эмэгтэй

  denara9911@gmail.com

  86232360

  ДОРНОД АЙМАГ - Цагаан-Овоо