Профайл  Тэргүүнбаяр

  Сүхээ

  Эмэгтэй

  terguun77@yahoo.com

  88049890

  Багануур дүүрэг - Багануур Гүн галуутай