Профайл  Айдос

  Тогтоосон

  Эрэгтэй

  team_physics@yahoo.com

  89151567

  ТӨВ АЙМАГ - Зуунмод 4