Профайл  Ганбаяр

  Гантөмөр

  Эрэгтэй

  odko_973@yahoo.com

  91841206

  ДОРНОГОВЬ АЙМАГ - 1-р сургууль