Профайл  Нуршаш

  Башай

  Эмэгтэй

  Bashay_Nurshash@ yahoo.com

  99427154

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - Өлгий 1-р ахлах