Профайл  Тэгшжаргал

  Түйгомбо

  Эмэгтэй

  tegshjargal_tuigombo@yahoo.com

  99391194

  СЭЛЭНГЭ АЙМАГ - Мандал 1 цэцэрлэг