Профайл  Баасандулам

  Ганбаатар

  Эрэгтэй

  dukaduka.9001@gmail.com

  88030011

  Сүхбаатар дүүрэг - Сүхбаатар 45-р сургууль