Профайл  Пүрэвхүү

  Дандар

  Эрэгтэй

  purevkhuudandar@yahoo.com

  96188696

  ХОВД АЙМАГ - Жаргалант 1-10 жил