Профайл  Тунгалаг

  Халтууз

  Эмэгтэй

  Tungaa81@yahoo.com

  99050129

  Хан-уул дүүрэг - Хан-уул 41-р сургууль