Профайл  Махсатгул

  Хуанар

  Эмэгтэй

  маха _ m@ yahoo.com

  99429022

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - 4-р ахлах