Профайл  Доржханд

  Лхамцэнд

  Эмэгтэй

  Lxamcend_Dorjxand@yahoo.com

  98777099

  ХЭНТИЙ АЙМАГ - Хэрлэн-1