Профайл  Ариунтуяа

  Цэрэн

  Эмэгтэй

  ariura_999@yahoo.com

  89339899

  ДОРНОД АЙМАГ - 12-р сургууль