Профайл  Айнаш

  Баукей

  Эмэгтэй

  B_aynash@yahoo.com

  95969363

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - Өлгий 1-р ахлах