Профайл  Жанар

  Ясимхан

  Эмэгтэй

  Y_janar@ yahoo.com

  99429856

  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ - Өлгий 1-р ахлах