Профайл  Тамир

  Хөжөө

  Эрэгтэй

  tamir3000@yahoo.com

  95094252

  Баянгол дүүрэг - Баянгол Төгсбилэг