Профайл  Дэлгэрцэцэг

  Адилбиш

  Эмэгтэй

  TeacherDeegii@yahoo.com

  88772734

  ДОРНОГОВЬ АЙМАГ - Зүүнбаян /Сайншанд/